Pascal - Príkaz prerušenie: break

Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení, bude pokračovať s nasledujúcim príkazom za cyklom.

break

Popis

break ;
Použitá kľúčové slová: break
Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i:=10;
repeat dec(i) until not i > 0;
repeat
 inc(i);
 if i=5 then
  break;
until not i <10;

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i);
  end
if i=3 then
  break;
V iných jazykoch: en hu cz sk