Pascal - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie zátvorka:
x := 90 mod 8;    { x = 2}
y := 15 mod 4;    { y = 3}
z := (x mod y) mod 5;{ z = 2}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * $FF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
not(32 shr 2)
(x+y+30)+3
(i and j) < 128
(x shl y) shl 2
-(15123 div 70)
(25 div 2 + 1) + 2
V iných jazykoch: en hu cz sk