Pascal - Odesielač hodnoty

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i mod 4
a := 5 < 10;
y :=single((x * y));
x := 95 - 5;
not i
xmin := 0;
V iných jazykoch: en hu cz sk