Pascal - Explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo : shortint

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

shortint

Popis

 shortint (expr)
Použitá kľúčové slová: shortint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo :
xmin := -128; ymax := 127;
x:= -5;           { x = -5}
y:= -(15 mod 4);   { y = -3}
y := shortint((x * y));    { z = 15}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk