Pascal - Použití proměnné

Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým v proměnné, mohou být použity k ukládání nebo načítání hodnoty.

Použití proměnné

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Použití proměnné:
x := 64 / 8;   { x=8}
y := x / 0.5;   { y=16}
z := (x * 2 / y +5);{ z=1.1}

Pascal

a and b
a or true
not a

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
i:=10;
a := 2 > funkc(3);
x := 1.234;
i * $FF
i xor j
y :=double((x * y));

Můžete to najít v následujících kolekcích: přijímač hodnoty | odesílač hodnoty
Použití proměnné v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk