Pascal - Väčší ako: >

Operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá kľúčové slová: >

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Väčší ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Väčší ako:
a := 2 > funkc(3); 
b := 1.14 > x; 
if y > 32 then 
  c:=true;

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší ako:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 or false

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i);
  end;
if x>$abc then
 y := x / $a;  
not i > 0
a>1 or a<100
if i - 10 >0 then i := i-5;
x > 3.14

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk