Pascal - 16-bitove bezznamienkové číslo: word

Dátový typ 16-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 16-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 65535.

word

Popis

 word
Použitá kľúčové slová: word
Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie 16-bitove bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 65535;
x:=280;           { x = 280}
y:= 1025 mod 8;    { y = 128}
y := word((x * y));    { z = 35840}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
16-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk