Pascal - Zmena znamienka: -

Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamienka výrazov. funguje jako negace: Ak je hodnota výrazu pozitívny potom výsledok bude negatívny, a ak je záporný potom výsledok bude pozitívny.

-

Popis

- expression
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie zmena znamienka:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;        { x = -1234}
y:= -(1500 mod 60);{ y = -25}
y := integer((x * y));    { z = 30850}

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
xmin := -128;
xmin := -2147483648;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk