Basic - Relačné operátory

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.
Menšie ako
par1 < par2
Väčší ako
par1 > par2
Rovná sa
par1 = par2
Nerovná sa
par1 <> par2

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if  y > 32 then  
   c=-1
end if
if i=5 then
    exit do
end if
a = 4 >= 2
y <> 25
a = 5 < 10
(j + 10) <= 128
V iných jazykoch: en hu cz sk