Basic - Relační operátory

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.
Menší než
par1 < par2
Větší než
par1 > par2
Menší nebo rovno
par1 <= par2
Větší nebo rovno
par1 >= par2
Rovnost
par1 = par2
Nerovnost
par1 <> par2

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
if  y > 32 then  
   c=-1
end if
if i=5 then
    exit do
end if
a = 4 >= 2
y <> 25
a = 5 < 10
(j + 10) <= 128
V jiných jazycích: en hu cz sk