Object Pascal - 64bitové celé číslo: Int64

Datový typ 64bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 64bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

Int64

Popis

 Int64
Použitá klíčová slova: int64

Příklady

Object Pascal

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin := -9223372036854775808; ymax := 9223372036854775807;
x:= -82345;        // x = -82345
y:= -(1512345 div 70);// y = -21604
y := Int64((x * y));     // z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk