C# - 64bitové celé číslo: long, Int64

Datový typ 64bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 64bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

long

Popis

 long
Použitá klíčová slova: long

Příklady

C#

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long x= -82345;    // x = -82345
long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long)(x * y);   // z = 1778981380

Int64

Popis

 Int64
Použitá klíčová slova: int64

Příklady

C#

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
Int64 x= -82345;    // x = -82345
Int64 y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (Int64)(x * y);   // z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk