Visual C++ - 64bitové celé číslo: long long

Datový typ 64bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 64bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

long long

Popis

 long  long
Použitá klíčová slova: long
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long long x= -82345;        // x = -82345
long long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long long)(x * y);     // z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk