Programování v jazyce Pascal

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Pascal, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Pascal:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Pascal

 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i);
  end;

Příklady - Pascal

Pascal

i / $ab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Pascal

a1 := false or false; { a1 = false}
a2 := false or true; { a2 = true}
a3 := true or false; { a3 = true}
a4 := true or true; { a4 = true}

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if i - 10 >0 then i := i-5;
(10 >a or a<5)
$AF
z := longint((x * y));
(i and 4)
5 * 5
V jiných jazycích: en hu cz sk