Programovanie v jazyku C++

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka C++, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk C++:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

C++

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Príklady - C++

C++

xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;    // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);  // z = 30850

C++

xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
long x= -12345;     // x = -12345
long y = -(15123 / 70);// y = -216
z = (long)(x * y);    // y = 2666520

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/
if ( y < 100 ) 
  x++;
if (i - 10 >0) i = i-5;
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
i = x * 5;
x = 16 << 2
V iných jazykoch: en hu cz sk