Programovanie v jazyku Visual C++

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Visual C++, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Visual C++:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Visual C++ .NET

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Príklady - Visual C++

Visual C++ .NET

i=0;
while (i<10) ++i;
x =0;
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}

Visual C++ .NET

x = 123 ^ 25;   // x = 98
y = x ^ 25;    // y = 123
z = x ^ 123;    // z = 25

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
false
 b3 = (bool) 0
ymax = 4294967295;
(short)(x * y)
continue;
z = (x % y) %5
V iných jazykoch: en hu cz sk