Pascal - operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..

Aritmetické

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:

Pascal

8 + 12    { 20}
100 - 2    { 98}
5 * 5     { 25}
50 / i     { 2.5}
70 div 8    { 8}
70 mod 8     { 6}

Logické

Máme k dispozícii tri alebo čtiři logické operácie, to presne koľko to záleží na konkrétny programovací jazyk ktorý používame. pomocou týchto operácií môžeme vyriešiť hocijakou logickou úlohu/podmienku. také logické podmienky sú napríklad spojenie porovnávaní hodnôt podľa určitých pravidiel, testovanie hodnoty. logické operácie sa používajú hlavne pri vykonávaní podmienených príkazu.

Pascal

a and b
a or true
not a

Bitové

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.

Pascal

2 shl 2   {}
2 shr 2   {}
$ff and $05 { 0x05}
$01 or $02 { 0x03}
not 2     {}
$1A xor $1A {}

Relačné

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.

Pascal

5 < 3    {  true}
x > 3.14   {  }
y <= x    {  ...}
$ff >= y  {  ...}
x = 6    {}
y <> 25   {}

Priradenie


Príklady - Pascal

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  
not 2
x := 1 or 2;
if i - 10 >0 then i := i-5;
y <> 25
(3 + i)
V iných jazykoch: en hu cz sk