Programovanie v jazyku Java

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Java, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Java:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Java

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Príklady - Java

Java

a = 4 >= 2;     // a = true
if ( x >= 12 )
  while ( y >= 0 ) 
   --y;

Java

a1 = !false; // a1 = true
a2 = !true; // a2 = false

Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
~ 2
70 / 8
x = 1.234
(float)i
xmin = -32768
V iných jazykoch: en hu cz sk