Programovanie v jazyku JavaScript

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka JavaScript, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk JavaScript:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

JavaScript

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Príklady - JavaScript

JavaScript

i / 0xab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

JavaScript

!a
!b && true
!(10 >a || a<5)

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==5)
  break;
if ( x == 5 )
  --y;
64 | (i | k)
10 >a && a>5
~(i & 4)
continue;
V iných jazykoch: en hu cz sk