Object Pascal - Podmienený príkaz: if then, if then else

Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch smeroch. ak je podmienka splnená bude pokračovať beh programu v prvom smere, ak nie tak druhom smere. pod smermi programu myslim buď príkaz alebo blok príkazov.

if then, if then else

Popis

if condition then statement1;
if condition then statement1 else statement2;
Použitá kľúčové slová: if else then

Vstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Podmienený príkaz:
if i > 10 then
begin
i :=10;      i := i - 1;  inc(i);
end;
if i < 10 then i := 10 else i:=1;

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
if x = 5 then
  dec(y);
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
if y < 100 then 
  inc(x);
V iných jazykoch: en hu cz sk