Object Pascal - operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..

Aritmetické

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:

Object Pascal

8 + 12    // 20
100 - 2    // 98
5 * 5     // 25
50 / i     // 2.5
70 div 8    // 8
70 mod 8     // 6

Logické

Máme k dispozícii tri alebo čtiři logické operácie, to presne koľko to záleží na konkrétny programovací jazyk ktorý používame. pomocou týchto operácií môžeme vyriešiť hocijakou logickou úlohu/podmienku. také logické podmienky sú napríklad spojenie porovnávaní hodnôt podľa určitých pravidiel, testovanie hodnoty. logické operácie sa používajú hlavne pri vykonávaní podmienených príkazu.

Object Pascal

a and b
a or true
not a

Bitové

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.

Object Pascal

2 shl 2   
2 shr 2   
$ff and $05 // 0x05
$01 or $02 // 0x03
not 2     
$1A xor $1A 

Relačné

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.

Object Pascal

5 < 3    //  true
x > 3.14   //  
y <= x    //  ...
$ff >= y  //  ...
x = 6    
y <> 25   

Priradenie


Príklady - Object Pascal

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
128 shl (j shl(3 + i))
10 >a and a>5
10 >a or a<5
y:= 1025 div 8;
z := (x+y+30)+3;
32 shr ($A shr 2)
V iných jazykoch: en hu cz sk