C# - Negácia bit po bite: ~

Jedničkový doplnok, známy tiež ako operácia bitová negácia alebo bitové popieranie. funguje na základe logickej negácie, ak je vstup 0, potom výstup je 1, a ak je vstup 1 výsledok je 0. napríklad možné použítie je v zmazanie bitov, alebo u nastavenia pre zjednodušenie vytvorenie masky. napríklad pri jednej premenné chceme nastaviť do 1 všetky bity mimo prvých 3 bitov, v tom prípade budeme použiť bitový súčet, ktomu potrebujeme jednu masku čo v prípade 16 bitovej premennej je číslo 65528, s použitím bitové negácia môžeme použiť jednoduchšie formu číslo 7. úvaha je následující, s výjimkou prvních tří bitů chceme nastavit bity na 1, ktomu potřebujeme takovou masku kde jsou první tři bity 0 a ostatní 1, toho opak je první tří bity jsou 1 ostatní 0, toto číslo je jednoduché vypočítat a pak aplikujeme bitovou negaci a máme hotovo.

~

Popis

~ par1
Použitá kľúčové slová: ~

Vstup


Výstup

Príklady

C#

Možné požitie Negácia bit po bite:
x = ~(32 >>2);    // x = -9
y = ~x;       // y = 8
z = ~(x & 5) & y;  // z = 8

C#

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Negácia bit po bite:
~i
~0xabcd
~(i & 4)

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
~ 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk