FreeBASIC - Logické operátory

Máme k dispozícii tri alebo čtiři logické operácie, to presne koľko to záleží na konkrétny programovací jazyk ktorý používame. pomocou týchto operácií môžeme vyriešiť hocijakou logickou úlohu/podmienku. také logické podmienky sú napríklad spojenie porovnávaní hodnôt podľa určitých pravidiel, testovanie hodnoty. logické operácie sa používajú hlavne pri vykonávaní podmienených príkazu.
Logický súčin
par1 and par2

par1 AndAlso par2
Logický súčet
par1 or par2

par1 OrElse par2
Negácia
not par1

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
not b and true
(b or c) or a
not a
V iných jazykoch: en hu cz sk