Visual C++ - Logické operátory

Máme k dispozícii tri alebo čtiři logické operácie, to presne koľko to záleží na konkrétny programovací jazyk ktorý používame. pomocou týchto operácií môžeme vyriešiť hocijakou logickou úlohu/podmienku. také logické podmienky sú napríklad spojenie porovnávaní hodnôt podľa určitých pravidiel, testovanie hodnoty. logické operácie sa používajú hlavne pri vykonávaní podmienených príkazu.
Logický súčin
par1 && par2
Logický súčet
par1 || par2
Negácia
! par1

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a || true
 b2 = x && y
!(10 >a || a<5)
V iných jazykoch: en hu cz sk