C# - Bitový súčin: &

Bitový súčin iným menom operácia na zmazanie bitu. názov zmazanie bitu dostal po operátora logický súčin:výsledkom je pravda len v tom prípade ak oba vstupy sú splnené, vo všetkých ostatných situáciách výsledkom je nepravda. prevedená na premenné znamená, že iba tie bity zostanú nastavené na hodnotu 1, kde obaja vstupy bola 1 inak vynuluje. túto vlastnosť môžeme využiť napríklad na dotazovanie na hodnotu konkrétneho bitu nasledujúcim: napríklad keď nás zaujíma hodnota 3-ho bitu, tak vykonáme bitový súčin nad premennú a číslom 4, ak výsledok je rovný 4 tak to znamená že bit je nastavený, a keď nie tak bit je 0. a prečo som vybral číslo 4 za príklad? číslo 4 zobrazený v bitovej podobe: 0100, iba tretí bit je nastavený na 1, presne to, čo chceme testovať.

&

Popis

par1 & par2
Použitá kľúčové slová: &

Vstup


Výstup

Príklady

C#

Možné požitie Bitový súčin:
x = 0xf & 0xff;      // x = 0xf
y = 5 & 3;           // y = 1
z = (x & 5) & y;     // z = 1

C#

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový súčin:
i & j
0xabcd & k
2 & (i & 4)

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
z = ~(x & 5) & y
0xff & 0x05
(i & 4)
(i & j)
(i & j)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk