Basic - Menší než: <

Operátor Menší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá klíčová slova: <

Vstup


Výstup

  • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší než:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do
  i=i+1
  if i=5 then
    exit do
end if
loop while i <10
if i < 10 then
 i = 10
 else
 i=1
end if
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if
do while i<10
 i=i+1
loop
a = 5 < 10
5 < 3

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk