C# - 64bitové bezznaménkové číslo: ulong, UInt64

Datový typ 64bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 64bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 18446744073709551615.

ulong

Popis

 ulong
Použitá klíčová slova: ulong

Příklady

C#

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
ulong x=7001234;    // x = 7001234
ulong y = 10250 / 8;  // y = 1281
y = (ulong)(x * y);   // z = 8968580754

UInt64

Popis

 UInt64
Použitá klíčová slova: uint64

Příklady

C#

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
UInt64 x=7001234;    // x = 7001234
UInt64 y = 10250 / 8;  // y = 1281
y = (UInt64)(x * y);   // z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk