Visual C++ - 64bitové bezznaménkové číslo: unsigned long long

Datový typ 64bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 64bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 18446744073709551615.

unsigned long long

Popis

 unsigned  long  long
Použitá klíčová slova: long unsigned
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
unsigned long long x=7001234;        // x = 7001234
unsigned long long y = 10250 / 8;    // y = 1281
y = (unsigned long long)(x * y);     // z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk