Basic - Větší nebo rovno: >=

operátor Větší nebo rovno je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>=

Popis

par1 >= par2
Použitá klíčová slova: >=

Vstup


Výstup

Poznámka: funguje to přes všechny druhy čísel.
kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

možné použití Větší nebo rovno:
a = 4 >= 2         ' a = true
if  x >= 12 then
   do while y >= 0   
      y=y-1
loop
end if

Basic

navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší nebo rovno:
x >= y / 5
2 >= f(&HAF)
(j + 8) >= 3

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
&Hff >= y

můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk