Basic - Zbytek po dělení: mod

Pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme výpočítat zbytek po celočíselném dělení. pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme jednoduše otestovat delitelnost celých čísel, v případě když výsledek je 0 tak číslo je dělitelné beze zbytku.

mod

Popis

par1 mod par2
Použitá klíčová slova: mod

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Zbytek po dělení:
x = 90 mod 8    ' x = 2
y = 15 mod 4    ' y = 3
z = (x mod y) mod 5' z = 2

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Zbytek po dělení:
i mod 4
121 mod 40
(&Hff mod 50 mod 10) mod 2

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
70 mod 8
(1500 mod 60)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk