Basic - Typy a proměnné



Příklady - Basic

Další kousky ukázkových kódu:
Basic
Dim x As single= 3.14159265359
y =CDbl((x * y))
Dim x As long= -12345
x = 95 + 5
y = CInt((x * y))
V jiných jazycích: en hu cz sk