Basic - Příkaz pokračování: continue while, continue for, continue do

Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci. to znamená, že pokud to zavoláme tak přerušíme běh cyklu a pokračujeme s následující iteraci.

continue while

Popis

continue while
Použitá klíčová slova: while continue
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití příkaz pokračování:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop

continue for

Popis

continue for
Použitá klíčová slova: continue
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití příkaz pokračování:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop

continue do

Popis

continue do
Použitá klíčová slova: do continue
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití příkaz pokračování:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop
V jiných jazycích: en hu cz sk