Basic - Použití proměnné

Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým v proměnné, mohou být použity k ukládání nebo načítání hodnoty.

Použití proměnné

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití Použití proměnné:
x = 64 / 8   ' x=8
y = x / 0.5   ' y=16
z = (x * 2 / y +5)' z=1.1

Basic

a and b
a or -1
not a

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
i + 5
i - 10
i / &Hab
x =0
i and j
&Hff >= y

Můžete to najít v následujících kolekcích: přijímač hodnoty | odesílač hodnoty
Použití proměnné v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk