Basic - Deklarace automatické proměnné: Dim =, Dim As =

Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.

Dim =, Dim As =

Popis

 Dim name = par2
 Dim name = init_value
 Dim name  As type = init_value
Použitá klíčová slova: = as dim
Data:
  • name -

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
Dim x As single= 3.14159265359
Dim x As long= -12345
Dim x As integer= -1234
Dim x As double= 3.14159265359
Deklarace automatické proměnné v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk