Basic - Výrazy

Výrazy jsou takové části programu které provádí nejakou operaci a pak vrací výsledek operace, nebo představuju nějakou hodnotu.

Výrazy


Aritmetické operátory Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Bitové operátory Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit c...
Relační operátory Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým sm...
závorky Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.
Explicitní typová konverze Použitím explicitní konverze můžete určit přesně s jakým typem chcete pracovat. Díky tomuto můžeme přepsat aut...
odesílač hodnoty
Konstanty
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC | Visual Basic .NET

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
z = (x-y)-30.5
(&Hff mod 50 mod 10) mod 2
not(i and 4)
5 < 3
a = 4 >= 2
(x / 5) * 10
V jiných jazycích: en hu cz sk