Basic - Osmičková konstanta

Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také známé jako oktalové konstanty. může obsahovat číslice od 0 do 7.

Osmičková konstanta

Popis

 &O123

Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití Osmičková konstanta:
x = &O12         ' x = 10
y = 4 * &O77     ' y = 374
if x>10 then
  y = x / &Ha   ' y = 1
end if

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
&O123
&O111

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk