Basic - Explicitní konverze na 16bitové celé číslo: CInt

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

CInt

Popis

 CInt (expr)
Použitá klíčová slova: cint

Vstup


Výstup

Příklady

Basic

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové celé číslo:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As integer= -1234        ' x = -1234
Dim y As integer= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CInt((x * y))    ' z = 30850

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
V jiných jazycích: en hu cz sk