Basic - Dělení: /

Dělení je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá klíčová slova: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Pokud chceme jako výsledek celé číslo tak použijme operáciu celo číselné delenie anebo pomocí nekteré zaokrouhlovací funkce mužeme výsledek překonvertovat na celé číslo.
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Dělení:
x = 64 / 8   ' x=8
y = x / 0.5   ' y=16
z = (x * 2 / y +5)' z=1.1

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení:
i / &Hab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
x >= y / 5
y = x / &Ha
(x / 5)
50 / i
y = x / &Ha
y = y/ 3.14

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk