Basic - Řádkový komentář: ', REM

V případe jednořádkového komentáře od výchozí značky až do konce řádku každý znak je interpretován jako komentář. na tyto znaky nebude brán zřetel.

'

Popis

'
Použitá klíčová slova: '
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití Řádkový komentář:
x = 5 * y ' x = xy
' y = 123;
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
   ' x=90
  ' x = 2
     ' x = 3
    ' x=7
     ' a = false
     ' x = -12345

REM

Popis

REM
Použitá klíčová slova: rem
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Řádkový komentář:
x = 5 * y ' x = xy
' y = 123;
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if
V jiných jazycích: en hu cz sk