Basic - Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..

Aritmetické

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:

Basic

8 + 12    ' 20
100 - 2    ' 98
5 * 5     ' 25
50 / i     ' 2.5
70 \ 8    ' 8
70 mod 8     ' 6

Bitové

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.

Basic

   
   
&Hff and &H05 ' 0x05
&H01 or &H02 ' 0x03
not 2     
&H1A xor &H1A 

Relační

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.

Basic

5 < 3    '  true
x > 3.14   '  
y <= x    '  ...
&Hff >= y  '  ...
x = 6    
y <> 25   

Přiřazení


Příklady - Basic

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
c=-1
z = (x-y)-30.5
5 < 3
(i and j) <> 64
x * 2 / y +5
631 xor (&HF0 xor k)
V jiných jazycích: en hu cz sk