Basic - Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo: CSng

požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

CSng

Popis

 CSng (expr)
Použitá klíčová slova: csng

Vstup


Výstup

kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

možné použití Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo:
Dim x As single= 3.14159265359  ' x = 3.14159274
Dim y As single= 123456789      ' y = 123456792.0
y =CSng((x * y))       ' z = 387850976.0

můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk