Basic - Dělení celých čísel: \

Dělení celých čísel je matematická operace, kterou je možné použit pouze pro celá čísla. výsledek delení dostaneme bez zaokrouhlení jednoducho s vypouštěním zlomku.

\

Popis

par1 \ par2

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití Dělení celých čísel:
x = 250 \ 8       ' x=7
y = x \ 3         ' y=2
z = (x * 2 \ y +5)' z=9

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení celých čísel:
i \ &H0a
27 \ 3
(25 \ 2 + 1) + 2

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
70 \ 8
(15123 \ 70)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk