Basic - Cyklus s podmínkou na začátku: do while loop, while wend

Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či byla splnena. už před první spuštěním dojde k otestování podmínky, použití tohoto cyklu je vynikající v situacích kdy možná že ani jednou nebude potřeba provest cyklus.

do while loop

Popis

do while condition
statements
loop
Použitá klíčová slova: do while loop

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití Cyklus s podmínkou na začátku:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if x >= 12 then
  do while y >= 0  
   y=y-1
loop
end if
do while y <= 32  
  y=y+1
loop

while wend

Popis

while condition
statements
 wend
Použitá klíčová slova: while wend

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití Cyklus s podmínkou na začátku:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
V jiných jazycích: en hu cz sk