C#

C# - typy a premennéPríklady - C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
C#
z = (int)(x * y)
ushort x=280;
y =(double)(x * y)
bool b = x;
y = (long)(x * y)
y = (byte)(x * y)
V iných jazykoch: en hu cz sk