Visual C++

Visual C++ - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - Visual C++

Visual C++ .NET
 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Další kousky ukázkových kódu:
Visual C++ .NET
if (x>1)
{
 x=1;
 y=y-1;
}
ymax = 4294967295;
do --i; while ( i > 0);
continue;
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
V jiných jazycích: en hu cz sk