Visual C++ - Rovnost: ==

operátor Rovnost je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

==

Popis

par1 == par2
Použitá klíčová slova: ==

Vstup


Výstup

 • Výsledek - logická hodnota vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Rovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Visual C++ .NET

možné použití Rovnost:
a = 4 == 2;     // a = false
b = c == f(5);
if ( x == 5 )
  --y;

Visual C++ .NET

navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Rovnost:
x == y + 3
2 == f(2.28)
(j - 8) == 5.123

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==16)
 {
  continue;
 }
 
if (i==5)
  break;
x == 6

můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk