Visual C++ - Explicitní konverze na 32bitové celé číslo

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 32bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
int x= -12345;          // x = -12345
int y = -(15123 / 70);// y = -216
z = (int)(x * y);       // y = 2666520

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
V jiných jazycích: en hu cz sk