Visual C++ - Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
unsigned long long x=7001234;        // x = 7001234
unsigned long long y = 10250 / 8;    // y = 1281
y = (unsigned long long)(x * y);     // z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk