Visual C++

Visual C++ - OperátoryPříklady - Visual C++

Další kousky ukázkových kódu:
Visual C++ .NET
x >= (float)y / 5
b = x <= 12
 x= -82345
(j + 10)
a2 = !true
x * 2 / y +5
V jiných jazycích: en hu cz sk