Visual C++ - Použití proměnné

Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým v proměnné, mohou být použity k ukládání nebo načítání hodnoty.

Použití proměnné

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Použití proměnné:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

Visual C++ .NET

a && b
a || true
!a

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
z = (x * 2 / y +5)
x > 0
y <= x
y = (unsigned long long)(x * y)
i & 4
a4 = true && true

Můžete to najít v následujících kolekcích: přijímač hodnoty | odesílač hodnoty
Použití proměnné v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk